Projekty

Samozřejmostí je pro nás vypracování veškeré projektové dokumentace zastřešení domu, počínaje dokumentací k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení až po realizační projekt.

Přebíráme odpovědnost za návrh střechy, konstrukční uspořádání a statický výpočet nosné konstrukce. Každá střešní konstrukce je navržena pro konkrétní objekt a je řešena včetně detailů.

Nosná konstrukce je řešena soustavou vaznicového krovu nebo ocelových tenkostěnných profilů.

Projektová dokumentace:

- projektová dokumentace - náhled ke stažení